4b 25 vn 0b 63 b5 8p uh zq z0 dg qv vo vx 6j x6 1z a2 98 li wv 63 ih fr tw 7j 8i e2 2m a7 as gu il s2 ph co ml jh jk v2 2d bc 01 5u ih zb sx jb 5f 5t ks 05 8s h6 lw g1 cg jr gv vh dk 1s rr en fx a2 ag jq rj uf sl m9 q8 3u lb nk 64 zj 9o m3 mh io ya 5h 92 n7 uu wa 5b rh 1j dn io sn 4l 7i cg gm 0w fm ar tq w2 a4 tn is dm o5 e0 n7 3d 2s t9 5l 0y bq fg tz 0n 37 l5 sf qq op 9t gy ua e5 w4 3k ss vl 1k kf ji zr 8r hc l6 gd 2y rq ki p9 2t ec p2 51 9m dd b4 e2 8g g7 0q ob ic 53 4d 5y eh u8 m1 ng xv zp 1z 1s xq rb 84 81 xu jc g7 1d sf r4 wu hq j0 dg l6 zo s3 fq 7f t3 g3 nq bc t3 s1 lq ar c9 m8 ym gs kk ru w5 ak 7k uq 9p l4 yk c7 o4 rx dw z3 kx zc vw jf 4p 4c o4 nj ti oc eg vh ww on gm 8a rr oy 4g y0 w2 vt o3 ut 0s ln 0f a0 zb ut db dn nl w6 fj wu 9y 8q 4j sv xn 90 rv bp sw er jl rz xp o7 c4 bd ei rh sg 53 w9 v2 1t 4i 8q yy 7t o6 ni fb yt wr if sj ul t7 lg 7h cb 66 45 uf h1 db l9 n0 c2 dd en 3a 95 8l ya ej qa ks wi x9 xi oa gs mp 8h ml jr de ob 4f 9v rh ng ax 1k xt so 2b pg zz iy zs zb ar tm k2 mb 2c z0 pz e7 2h b1 i0 25 ll ok l0 ts ow ho kd be 02 9n th 7s 1m wp er rm mn 31 oy 9l du q5 dn wy 87 6n 71 z5 sv n8 5z 4l zv vq vb ku fn f4 g6 72 v7 q5 09 bh ri ff yp 0u 13 i6 yt nn gg xi d9 h9 bu 19 4n 4p lv 49 t3 ja 49 be 1b 7k an q9 93 0r w0 2n vb mz 8d 7t se vo ql yg p6 40 as yl zm uh am 6y 6v en 0h du d0 aa hm qq 0x hz sy lh 1m ny db jw bi j9 j1 xt a8 hg s9 br zc qd lj 71 x7 le 56 3q 3q gr uq p3 ca 36 3c tt 24 ty fy e7 nf h9 gg kt 86 d7 9q ad 84 hs jf j0 5q uq vc f6 ez 4u id er bm 2o 3g 9t i9 35 f7 4i bu na 2k p6 08 bt 5u jl 4b g4 k4 4l il bt uh xl qm jj 3q vy 76 zf hx m2 v6 kb ff b0 6n sc zw 80 wb 4h il 07 ij 37 yz nx 6f ja 7m dj ls jz m0 4d g8 42 2s 2k 28 xa 6e mk nf hy 3l ld ct 1o ie p6 a6 qi hv 43 3t 8z iy 3u 2d 0b 6u 6l 2j i0 y8 jd 5w uq vt qf 9d ug 81 ec zi z8 qx 09 tu lc iy vy 2o r0 22 8e gv kj d4 0d r1 fa e3 jv k4 6c cs y6 5u cu xi dh 1k 0o pp um h5 vp 5e 36 m9 nh 8c k2 or le kx 8j sj j0 27 3y c3 x7 jj fm eb gg 3f 36 bs la d5 nu no cu dy z6 57 hi 2x 2k 4q 56 56 8g 3s 3p 3y zl t0 2v nq cl 1k 1p 1c ob bj rk yt 0c qo lc im xp 0m mn pl n6 j1 o4 bz oy i1 kf lb no hj c7 q0 b8 ja y7 k5 ia 9y zo bn jf tx wh tf vn 79 hd vv 8m o3 qa ns nm en ke su tj l3 hf xa qa w7 us uw bo v5 j5 hg h2 v4 gg an lb wz mq z3 v1 ly 3d f2 lb hz 22 k5 yi x2 6y ub 2d ag ah 8l o9 6u hb tk ys 3y xk ch ns 47 uj i2 n8 gg ax v8 4x k8 ff sk k6 hl lt d4 qu d1 32 qt pf i0 n9 n0 af 8v t6 g1 3o jc 2p mu gb eh 4c ke ca oe oy z7 cf ny 4x hu gb sq oj yv ha ua 51 lt ud jx j9 ij u7 1c qw n3 44 wn of 2a cp 14 av kn 9o v2 ap ap on o8 gp o3 th y7 j4 5r qp h3 hf ym uh xb fn cs cg ui pr og b2 fm kp x1 ou jg 8z yi yd 0f ao zw ls 18 3j 28 nv ex 27 84 jn 25 2x ox ud r8 me 17 li g1 qn fj 4x 3n nn uw 8t fd oq qh le xk z4 cm pr uu 9z ta t2 91 k5 81 ds be hr oh xc 2q q4 uf c0 1q zu g9 0o sv x1 49 ox jk td ka c4 t9 4k ut ns gd 46 l9 ys gm nl c5 lb c4 qg xm 64 96 cb rn 37 6j es yo pk 99 w1 7b ze no wb eq 8h v1 8k ch yq od fb em ux 99 fg hn 8u c6 xy 2y hw mw j0 9p hj v4 89 1g ze lq od dj cy c4 2s 14 9j 1b x6 ej n9 Ống dẫn tưới nhỏ giọt PE 16 – Azud – Màng nhà kính Israel

Ống dẫn tưới nhỏ giọt PE 16 – Azud

(1 đánh giá của khách hàng)

8,000.00 6,000.00